×

من فرشاد فرخ پور هستم

سرمايه گذار و سازنده پروژه هاى ساختمانى ، كارآفرين ، خواننده موسيقى پاپ ، محقق ، نويسنده و سخنران انگيزشى موفقيت


از اينكه در گروه “مسير موفقيت” دركنار هم هستيم صميمانه خوشحالم و ايمان دارم همگى روزهاى بهترى را تجربه خواهيم كرد …

مسیر موفقیت

در نزدیکی شماست

ثبت نام در دوره آموزشی

مسیر موفقیت

آقای فرشاد فرخ پور

تمامی دوره ها

دوره های حضوری

دوره های مجازی

فایل های تصویری

مقالات

1